Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

Szczecin dnia 05.02.2014r.

 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FLEXI/3/2014

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

DLA POSTĘPOWANIA NA

Druk pokazowego produktu Platformy Flexicurity przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. Platforma Flexicurity MiŚP - kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

NR PROCEDURY: FLEXI/3/2014

1. Przedmiot postępowania:

Przeprowadzenie zgodnie z dokumentacją przekazaną przez zamawiającego prac związanych z drukiem pokazowego produktu Platformy Flexicurity.

2. Zamawiający w dniu 23.01.2014r. umieścił zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej u Zamawiającego:

 

www.irszczecin.pl

 

Izba Rzemieślnicza MiŚP w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 78

70-482 Szczecin

 

3. Zamawiający wysłał oferty w formie elektronicznej do następujących osób/firm:

 

  1. 1.       drukarnia@plewnia.pl
  2. 2.       bartek673@wp.pl
  3. 3.       biuro@kampol-drukarnia.pl
  4. 4.       drukarnia@profi-druk.pl
  5. 5.       biuro@sonar.pl
  6. 6.       drukarnia@akcydens.com
  7. 7.       ps@idruk.pl

 

4. Oferty w formie papierowej zostały złożone przez:

 

Oferta nr 1: GRAFFIDEA - oferta złożona w dniu 30.01.2014r. (poczta)

Oferta nr 2: WYDAWNICTWI TEKST Sp. Z o.o. - oferta złożona w dniu 03.02.2014r. (poczta)

Oferta nr 3: Challenge Group A.J. Molscy sp. j.  - oferta złożona w dniu 04.02.2014r. (poczta)

 

 

5. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający ustanawia 1 kryterium wyboru ofert, dla wszystkich zadań:

 

 

1. punkty za cenę - z wagą 100% - liczba punktów za cenę ustala się według wzoru:

 

 

Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone również w PLN. Zaoferowana cena winna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp.

 

Do ustalenia ilości punktów bierze się pod uwagę cenę „brutto brutto" za wykonanie wszelkich prac określonych w zadaniu przez osobę (w tym podatek, składki ZUS jakie winni odprowadzić zarówno wykonawca jak i zamawiający).

 

Liczbę punktów jakie otrzymał dany oferent ustal się według wzoru: P=P1

 

6. Wybrany wykonawca:

 

Na podstawie kryteriów wyboru ofert, Komisja podjęła decyzję o wyborze oferty:

Oferta nr 1: GRAFFIDEA, Agnieszka Dryzek,  ul. Juliańska 82D, 05-509 Julianów.

 

l.p.

Nazwa oferenta

Data wpłynięcia oferty/godzina

Wynik w %

 

Uwagi komisji

1.

GRAFFIDEA, Agnieszka Dryzek

30.01.2014r. (poczta)

100%

-

 

UZADANIENIE:

Oferta przyjęta do realizacji została złożone zgodnie z procedurą Flexi/03/2014. Komisja Wyboru Ofert wybrała ofertę zgodnie z kryteriami oceny ofert. Wybrana oferta przedstawiała najniższą cenę za wykonanie zlecenia.

 

 

Protokół sporządzono dnia 06.02.2014r..

Protokół opublikowano na www.irszczecin.pl dnia 06.02.2014r.

Protokół wywieszono na tablicy ogłoszeń Izby Rzemieślniczej MiŚP dnia 06.02.2014r.

 

 

Szczecin, 06.02.2014r.                                                                                 

 

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
13:51:07
Imieniny obchodzą: