Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

Szczecin dnia 28.11.2013r.

 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FLEXI/6/2013

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

DLA POSTĘPOWANIA NA

Wykonanie składu graficznego (recenzja i wprowadzenie poprawek) do programów i poradników nauczania w oparciu o wyniki ewaluacji określonej w postepowaniu nr Flexi/6/2013 z dnia 13.11.2013r. przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. Platforma Flexicurity MiŚP - kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

NR PROCEDURY: FLEXI/6/2013

 

1. Przedmiot postępowania:

Przeprowadzenie zgodnie z dokumentacją przekazaną przez zamawiającego prac związanych z wykonaniem korekty graficznej (wprowadzenie składu technicznego) do programów i poradników nauczania w oparciu o wyniki ewaluacji.

2. Zamawiający w dniu 13.11.2013r. umieścił zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej u Zamawiającego:

 

www.irszczecin.pl

 

Izba Rzemieślnicza MiŚP w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 78

70-482 Szczecin

 

3. Zamawiający wysłał oferty w formie papierowej do następujących osób:

1. Łukasz Kopacz

2. Katarzyna Klimecka

3. Jonatan Rauchfleisch

4. Marta Pach

5. Beata Piotrowska

 

4. Oferty zostały złożone przez:

 

Oferta nr 1: Jonatan Rauchfleisch - oferta złożona w dniu 27.11.2013r.

Oferta nr 2: Karolina Twardowska - oferta złożona w dniu 27.11.2013r.

Oferta nr 3: FOTO-ARS  - oferta złożona w dniu 27.11.2013r.

Oferta nr 4: Ewelina Gracz - oferta złożona w dniu 27.11.2013r.

Oferta nr 5: Łukasz Kopacz - oferta złożona w dniu 27.11.2013r.

Oferta nr 6 : Marta Pach - oferta złożona w dniu 27.11.2013r.

Oferta nr 7: Beata Piotrowska - oferta złożona w dniu 27.11.2013r.

Oferta nr 8: Katarzyna Klimecka - oferta złożona w dniu 27.11.2013r.

 

5. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający ustanawia 1 kryterium wyboru ofert, dla wszystkich zadań:

 

1. punkty za cenę - z wagą 100% - liczba punktów za cenę ustala się według wzoru:

 

 

Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone również w PLN. Zaoferowana cena winna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp.

 

Do ustalenia ilości punktów bierze się pod uwagę cenę „brutto brutto" za wykonanie wszelkich prac określonych w zadaniu przez osobę. (w tym podatek, składki ZUS jakie winni odprowadzić zarówno wykonawca jak i zamawiający)

 

Liczbę punktów jakie otrzymał dany oferent ustal się według wzoru: P=P1

 

6. Wybrany wykonawca:

 

Na podstawie kryteriów wyboru ofert, Komisja podjęła decyzję o wyborze ofert:

Oferta nr 1: FOTO-ARS

Oferta nr 2: Katarzyna Klimecka

Oferta nr 3: Ewellina Gracz

Oferta nr 4: Łukasz Kopacz

Oferta nr 5: Karolina Twardowska

Oferta nr 6: Marta Pach

Oferta nr 7: Beata Piotrowska

 

l.p.

Nazwa oferenta

Data wpłynięcia oferty/godzina

Wynik w %

 

Uwagi komisji

 

1

FOTO-ARS

27.11.2013r

 

100%

 

 

Przeprowadzono negocjacje

 

2

 

Katarzyna Klimecka

27.11.2013

100%

Przeprowadzono negocjacje

3

Ewelina Gracz

27.11.2013

100%

Przeprowadzono negocjacje

4

Łukasz Kopacz

27.11.2013

100%

Przeprowadzono negocjacje

5

Karolina Twardowska

27.11.2013

100%

Przeprowadzono negocjacje

6

Jonatan Rauchfleisch

27.11.2013

-

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych (brak zał. Nr 3).

7

Beata Piotrowska

27.11.2013r.

100%

Przeprowadzono negocjacje

8

Marta Pach

27.11.2013r.

100%

Przeprowadzono negocjacje

 

UZADANIENIE:

Oferty przyjęte do realizacji zostały złożone zgodnie z procedurą Flexi/06/2013. Komisja Wyboru Ofert z każdym oferentem przeprowadziła negocjacje względem ceny za wykonanie korekty graficznejdla zgłoszonego zawodu. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, wykonawcy zaakceptowali przedstawioną cenę za usługę, co odnotowano w poszczególnym protokole negocjacji.

 

 

Protokół sporządzono dnia 05.12.2013r.

Protokół opublikowano na www.irszczecin.pl dnia 05.12.2013r.

Protokół wywieszono na tablicy ogłoszeń Izby Rzemieślniczej MiŚP dnia 05.12.2013r.

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Szczecin, 05.12.2013r

KIEROWNIK PROJEKTU

RAFAŁ DĄBROWSKI

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
13:42:07
Imieniny obchodzą: