Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.


 Szczecin 13.11.2013.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NA:

Korekta stylistyczna (recenzja i wprowadzenie poprawek) do programów i

poradników nauczania w oparciu o wyniki ewaluacji.

 

dla postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w  ramach Projektu pn. „Platforma Flexicurity MiŚP- Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
 

Numer procedury: FLEXI/5/2012

 
 

 

 


Podstawa prawna:  Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od dnia 15.12.2011

Kod CPV 80422100-9 Usługi opracowywania programów szkoleniowych

Wykaz załączników (załączniki do pobrania w biurze projektu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Wzór umowy - załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 3

Zamawiający:

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości - Partner Projektu

70-482 Szczecin

Al. Wojska Polskiego 78

Adres strony internetowej: http://www.irszczecin.pl


Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie korekty stylistycznej zgodnie z dokumentacją przekazaną przez zamawiającego.

 

Przedmiot zamówienie obejmuje, następujące zadania:

 

 

ZADANIE 1

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie ślusarz. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5  poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie ślusarz. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 2

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

 

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5  poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 3

Część A

 Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5  programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie zegarmistrz. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

 

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5  poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie zegarmistrz. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 4

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5  programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5  poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń . Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 5

Część A

 

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 6

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 7

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie lakiernik samochodowy. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie lakiernik samochodowy. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 8

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie elektromechanik. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.
Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie elektromechanik. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 9

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie betoniarz zbrojarz. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie betoniarz zbrojarz. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

ZADANIE 10

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie stolarz. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie stolarz. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 11

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie kucharz. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.
Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie kucharz. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 12

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie cukiernik. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie cukiernik. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 13

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie piekarz. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie piekarz. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 14

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie dekarz. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.
Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie dekarz. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 15

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie elektryk. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie elektryk. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 16

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie monter instalacji gazowych. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie monter instalacji gazowych. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 17

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.
Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 18

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie murarz. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie murarz. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 19

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie glazurnik. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie glazurnik. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 20

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie fotograf. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.


Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie fotograf. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 21

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie fryzjer. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie fryzjer. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 22

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie technolog robót wykańczających w budownictwie. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie technolog robót wykańczających w budownictwie. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 23

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie wizażystka/ stylistka. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.
Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie wizażystka/ stylistka. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 24

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie florysta. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie florysta. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

ZADANIE 25

Część A

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 programów szkoleń dla osób ubiegających się o kwalifikacje cząstkowe w zawodzie sprzedawca. Program szkolenia dotyczy zajęć teoretycznych realizowanych w systemie samokształcenia oraz zajęć praktycznych odbywających się w zakładzie rzemieślniczym lub innym MiŚP pod kierunkiem instruktora.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

Część B

Recenzja i wprowadzenie poprawek do 5 poradników wspierających proces przygotowania do egzaminów sprawdzających cząstkowych w zawodzie sprzedawca. Każdy poradnik powinien zawierać listę umiejętności dla kwalifikacji, niezbędne wiadomości teoretyczne, konieczne do uzyskania kwalifikacji, zalecenia dotyczące realizacji zajęć praktycznych w tej kwalifikacji oraz wskazówki dotyczące egzaminu sprawdzającego w kwalifikacji cząstkowej.

Termin realizacji zadania od 08 grudnia 2013r. do 17 grudnia 2013r.

 

Uwaga:

1. Jeden wykonawca może przystąpić do wykonania maks. 5 zadań.

2. Każde zadanie składa się z części A i B. Nie można przystąpić do wykonania jednej części zadania.

3. Zleceniodawca przyjmując rezultaty oczekuje przedstawienia dzieła w formie elektronicznej (płyta CD).

 


Warunki składania ofert:

1. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez oferenta.

4. Dane umieszczone we wnioskach aplikacyjnych mogą być przez zamawiającego weryfikowane. Stwierdzenie przez zamawiającego w trakcie jej weryfikacji niezgodności ze stanem faktycznym skutkuje odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia.

5. Osoba składająca ofertę winna wypełnić upoważnienie do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Oferta bez takiego upoważnienia będzie odrzucana. Dokumenty bez upoważnienia zostaną niezwłocznie zniszczone. Z procesu niszczenia komisja sporządzi protokół.

6. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

8. Wykonawca może występować z ofertą do jednego lub maks. 5 zadań określonych tą procedurą. Do każdego zadania winien złożyć Formularz ofertowy. Załączniki takie jak życiorys, kserokopie potwierdzające wykształcenie, oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych wykonawca składa w jednym egzemplarzu niezależnie w ilu zadaniach składa ofertę.

9. Zlecający ma prawo do nie podpisania umowy, jeżeli nastąpią przesłanki od niego niezależne, np. (wstrzymanie finansowania przez IP, brak akceptacji zmian w budżecie projektu).

10. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy umieścić w kopercie i przesłać na adres:

BIURO PROJEKTU

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

11. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do zamawiającego. 

12. Termin składania ofert rozpoczyna się z chwilą publikacji, a upływa w dniu 27.11.2013r do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez rozpatrzenia.

13. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zlecenia przez podwykonawców.

14. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Rafał Dąbrowski,  tel. 91 422 22 78.

15. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godziny 14.30.

 

Kryteria wyboru oferty

Zamawiający ustanawia  kryteria wyboru ofert do każdego zadania:

1. cena z wagą 100% - liczba punktów za cenę ustala się według wzoru:

Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone również w PLN. Zaoferowana cena winna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp.

Do ustalenia ilości punktów bierze się pod uwagę cenę „brutto brutto" za wykonanie wszelkich prac określonych w zadaniu przez osobę lub grupę osób. (w tym podatek, składki ZUS jakie winni odprowadzić zarówno wykonawca jak i zamawiający, koszty powielania materiałów, koszty przejazdów, itp.)

Liczbę punktów jakie otrzymał dany oferent ustal się według wzoru: P=P1

Oferent, który zdobędzie największą liczbę punktów zostaje wybrany do realizacji zadania.

Jeżeli dwóch oferentów otrzymało taką samą liczbę punktów i ich cena jest jednakowa - wyboru oferenta dokonuje kierownik projektu.

Zawarcie umowy

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający podpisze umowę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

............................................

ZLECENIODAWCA       

 

............................................

WYKONAWCA

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
13:49:07
Imieniny obchodzą: