Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

EGZAMIN CZELADNICZY

Wymagania na Czeladnika

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 grudnia 2002r. Izba Rzemieślnicza może dopuścić do egzaminu czeladniczego osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • odbyła naukę zawodu u rzemieślnika, dokształcając się teoretycznie w szkole lub w systemie pozaszkolnym
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz odbyła naukę zawodu w systemie pozaszkolnym;
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, odpowiednio do długości okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w odrębnych przepisach, jeżeli zawód, w którym zdaje egzamin występuje w tej klasyfikacji.
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe oraz co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin;
 • posiada tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego, co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej (dostarczamy w przypadku dokształcania teoretycznego w formie pozaszkolnej);
 • kopie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem o ukończeniu praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonych prac ;
 • zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie obowiązku dokształcania teoretycznego w formie szkolnej lub pozaszkolnej (zaświadczenie o ukończeniu kursu lub kursów),
 • dokument potwierdzający staż pracy w zawodzie ( dotyczy osób, które nie odbywały nauki zawodu),
 • dokument kwalifikacji zawodowych (dostarczają osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie pokrewnym),
 • 1 fotografię (czytelnie podpisaną).

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
13:53:07
Imieniny obchodzą: