Dokumenty do pobrania

Standardy wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski

Kryteria oceniania

Wniosek o egzamin sprawdzający

Wniosek o egzamin czeladniczy

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego dla uczniów szkół branżowych w wersji Word

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego dla uczniów szkół branżowych w wersji PDF

Wniosek o egzamin mistrzowski

Druk opłaty za egzamin sprawdzający

Druk opłaty za egzamin czeladniczy

Druk opłaty za egzamin mistrzowski