„NOWOCZESNY RZEMIEŚLNIK – wsparcie uczniów Szkoły Branżowej I stopnia w Kamiennym Moście i Maszewie w procesie kształcenia zawodowego”

Strona główna / Projekty UE / „NOWOCZESNY RZEMIEŚLNIK – wsparcie uczniów Szkoły Branżowej I stopnia w Kamiennym Moście i Maszewie w procesie kształcenia zawodowego”

„NOWOCZESNY RZEMIEŚLNIK –  wsparcie uczniów Szkoły Branżowej I stopnia w Kamiennym Moście i Maszewie w procesie kształcenia zawodowego”

 

Oś priorytetowa: RPZP.08.00.00 Edukacja.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Edukacja Działania 8.6  Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe orz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Celem projektu jest podniesienie do grudnia 2021 roku jakości, efektywności i rynkowości procesów kształcenia w SBM i SBKM poprzez realizację kompleksowych działań podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe 90 uczniów oraz wdrożenie nowych treści , form i metod nauczania zawodowego..

W ramach projektu każdy uczeń weźmie udział w zajęciach indywidulanych z doradca zawodowym gdzie zostanie opracowany plan rozwoju edukacyjnego. Plan obejmować będzie dobrane indywidulanie do potrzeb każdego uczestnika szkolenie min: glazurnik, brukarz, wizażystka, uprawnienia elektryczne do 1KV, produkcja wyrobów cukierniczych.

Zadania realizowane w projekcie:

  1. Doradztwo edukacyjna – zawodowe
  2. Zdobycie nowych umiejętność zawodowych poprzez udział w szkolenia zakończone egzaminem (czeladniczym, sprawdzającym, SEP)
  3. Wyposażenie warsztatów szkolnych
  4. Powołanie klasy patronackiej
  5. Powołanie Rady Programowej
  6. Praktyki zawodowe
  7. Doskonalenie kompetencji – kadra dydaktyczna
  8. Rzemieślnik 2.0 (e-learning /video-instruktaże)

 

 

Numer i nazwa działania: RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe przez uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

CEL PROJEKTU:

UCZESTNICY: uczniowie szkół I stopnia w Kamiennym Moście i Maszewie.

ZADANIA:

1. doradztwo edukacyjno-zawodowe

2. zdobycie nowych umiejętności zawodowe(szkolenia/kursy)
3. wyposażenie warsztatów szkolnych
4. praktyki zawodowe
5.doskonalenie kompetencji – kadra dydaktyczna
6. Rzemieślnik 2.0. (e-learning /video-instruktaże)
7. Klasa patronacka

8. Rada Projektu.

 

OKRES REALIZACJI: 01.01.02020R. – 31.12.2021R.

BIURO PROJEKTU: Izba Rzemieślnicza, Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin, pokój nr 11.

OSOBA DO KONTAKTU: Daria Ptaszyńska, tel: 91/422 22 78, email: [email protected]

 

Projekt wspófinansowany z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Plakat Rzemiosło_do uczniów_poprawiony

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Harmonogram wsparcia:

Zgodnie z zarządzeniem Premiera Mateusza Morawieckiego o zamknięciu placówek oświatowych na okres od 12 marca do 25 marca 2020r.  zostają przesunięte wszystkie działania w ramach realizowanego projektu.

Harmonogram -czerwiec

15 listopada 2021 roku rozpoczął się kurs Glazurnik.

Miejsce realizacji: Szkoła Branżowa I stopnia w Kamiennym Moście

Uczestnikami są uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia w Kamiennym Moście

Kurs jest realizowany w ramach projektu Nowoczesny rzemieślnik – wsparcie uczniów Szkoły Branżowej I stopnia w Kamiennym Moście i Maszewie w procesie kształcenia zawodowego

Rpzp.08.06.00-ip.02-32-k48/19

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Kurs zawodowy GLAZURNIK

Harmonogram zajęć:

15.11.2021 – 14.00 – 18.00

17.11.2021 – 14.00 – 18.00

19.11.2021  – 14.00 – 19.00

20.11.2021 – 8.00 – 14.00