Wyszczególnienie czynności, od których pobierane są opłaty

S T A W K A

 

Egzamin czeladniczy

 

969,46 PLN

 

Egzamin mistrzowski

 

1938,94 PLN

 

Egzamin sprawdzający (przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

 

346,23 PLN

 

Egzamin poprawkowy teoretyczny lub praktyczny wynosi 50% stawki wniesionej

 

Za wycofanie dokumentów złożonych do egzaminu potrąca się 10% kwoty wniesionej

 

Wystawienie dyplomu ozdobnego mistrzowskiego

 

50,00 PLN

 

Wystawienie duplikatu dyplomu mistrzowskiego

 

36,90 PLN

 

Wystawienie duplikatu świadectwa czeladniczego

 

36,90 PLN

 

Wystawienie duplikatu zaświadczenia z egzaminu sprawdzającego

 

36,90 PLN