O nas

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle z późn. zmianami oraz na podstawie statutu uchwalonego przez Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 5 z dnia 25 czerwca 2007r. Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli, które określają podstawowe zadania Izby Rzemieślniczej wobec zrzeszonych organizacji, urzędów administracji rządowej i samorządowej, innych instytucji oraz indywidualnych rzemieślników. Zasięgiem działania Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości jest cała Polska.