Regulacje prawne

Regulacje prawne dotyczące egzaminów mistrzowskich, czeladniczych i sprawdzających

 

1.     Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. – ( Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz.979 z późn. zm).

2.     Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)

3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia13 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych  przez  komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89).

4.     Uchwała Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak:NO-I-130/ES/03 – w  sprawie: egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania               określonej pracy (podjęta na podstawie art. 7 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112, poz. 979 z późn. zm.) i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, póz. 278 z późn. zm.)

5.    Uchwały Nr 7 Zarządu ZRP z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia wzorcowych kryteriów oceniania etapu praktycznego i etapu teoretycznego egzaminów przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych – pobierz tutaj.