Zarząd Izby

Strona główna / O nas / Zarząd Izby

Skład Zarządu
Izby Rzemieślniczej
w Szczecinie

od dnia 28 października 2021 roku

 

PREZES IZBY

Dariusz Szulejko

 

WICEPREZESI ZARZĄDU

Dariusz Berezowski

Wiesław Kaliszczak

Stefan Nurek

Eugeniusz Nykiel

Andrzej Poźniak

Waldemar Tunkiewicz

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Stanisław Durkin

Waldemar Gaj

Krzysztof Góralczyk

Władysław Jefremienko

Henryk Milczarkowski

Krzysztof Motyka

Grzegorz Mozga

Waldemar Panek

Bolesław Piotrowski

Jerzy Stasiukiewicz

Andrzej Wojciechowski

Skład Komisji Rewizyjnej
Izby Rzemieślniczej
w Szczecinie

od dnia 22  czerwca 2021 roku

PRZEWODNICZĄCY

Henryk Sosnówka

CZŁONKOWIE

Jarosław Koladyński

Tadeusz Mockało

Adam Tetela

Jarosław Lipowski

Skład Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego
Izby Rzemieślniczej w Szczecinie

od dnia 09 czerwca 2022 roku

PRZEWODNICZĄCY

Wiesław Szwed

CZŁONKOWIE

Zdzisław Kozłowski

Zenon Posyniak

Dariusz Rutkowski