Zostań Rzemieślnikiem

Strona główna / Projekty UE / Zostań Rzemieślnikiem

BEZPŁATNE KURSY I EGZAMINY ZAWODOWE

 

Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Szczecinie zaprasza do udziału w realizowanym projekcie „ZOSTAŃ RZEMIEŚLNIKIEM –  Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe mistrza i czeladnika w 18 rynkowych zawodach kluczowych dla Regionalnych i Inteligentnych Specjalizacji Województwa  Zachodniopomorskiego.” Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących  w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

 

Projekt skierowany jest od osób wieku od 18 lat do…., zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, które chcą zdobyć „od podstaw” kwalifikacje zawodowe na poziomie czeladnika lub podnieść swoje kwalifikacji zawodowe i uzyskać tytuł mistrza zawodu w 18 zawodach rzemieślniczych:

 • Ślusarz,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • blacharz,
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • kosmetyczka,
 • stolarz,
 • tapicer,
 • rzeźnik-wędliniarz,
 • wędliniarz
 • fryzjer
 • elektryk
 • piekarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • elektromechanik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek sterowanych numerycznie
 • kelner

Uczestnikom projektu oferujemy bezpłatne kompleksowe wsparcie w zakresie:

 • sprawdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności przez uczestnika,
 • indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • nabycia lub uzupełnienia wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez „indywidualne kursy zawodowe w rzeczywistym środowisku pracy jak również w formie samokształcenia – elearning”,
 • przeprowadzenie zewnętrznych Egzaminów Zawodowych dających tytuł Czeladnika lub Mistrza,
 • bezpłatne materiały szkoleniowe.

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie:

 • uzyskanie tytułu Czeladnika lub Mistrza w danym zawodzie- egzamin zawodowy bezpłatny
 • zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych,
 • zwiększenie szansy na znalezienie stabilnego zatrudnienia

ZOSTAŃ RZEMIEŚLNIKIEM – Zapraszamy do projektu!

Biuro projektu :

IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Aleja Wojska Polskiego 78,  70-482 Szczecin
tel. 91 422 22 78,   [email protected]

Osoba do kontaktu : 

Dorota Miśkiewicz
tel. 91 422 22 78

tel. 91 422 34 85
[email protected]

RODOZestawienie form wsparcia_K112_17..

Cukiernik_Cuk_1_poradnikCukiernik_Cuk_2_poradnikCukiernik_Cuk_3_poradnikCukiernik_Cuk_4_poradnikCukiernik_Cuk_5_poradnikKuch1 poradnikKuch2 poradnikKuch3 poradnikKuch4 poradnikKuch5 poradnik

Stolarz_Stol_5_PoradnikStolarz_Stol_4_PoradnikStolarz_Stol_3_PoradnikStolarz_Stol_2_PoradnikStolarz_Stol_1_Poradnik

Slusarz_Slu_5_PoradnikSlusarz_Slu_4_PoradnikSlusarz_Slu_3_PoradnikSlusarz_Slu_2_PoradnikSlusarz_Slu_1_Poradnik

Operator_obr_skraw_Oos_5_PoradnikOPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 4.PORADNIKOPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 3.PORADNIKOPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 2.PORADNIKOPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 1.PORADNIK

Wizażysta_Wiz_5_poradnikWizażysta_Wiz_4_poradnikWizażysta_Wiz_3_poradnikWizażysta_Wiz_2_poradnikWizażysta_Wiz_1_poradnik

Piekarz_Piek_5_PoradnikPiekarz_Piek_4_PoradnikPiekarz_Piek_3_PoradnikPiekarz_Piek_2_PoradnikPiekarz_Piek_1_Poradnik

Mzw5 poradnikMzw4 poradnikMzw3 poradnikMzw2 poradnikMzw1 poradnik

Mechanik_pojazdów_samochodowych_Mps_5_PoradnikMechanik_pojazdów_samochodowych_Mps_4_PoradnikMechanik_pojazdów_samochodowych_Mps_3_PoradnikMechanik_pojazdów_samochodowych_Mps_2_PoradnikMechanik_pojazdów_samochodowych_Mps_1_Poradnik

Fryzjer_Fry_5_PoradnikFryzjer_Fry_4_PoradnikFryzjer_Fry_3_PoradnikFryzjer_Fry_2_PoradnikFryzjer_Fry_1_Poradnik

elektryk_Ele_5_Poradnikelektryk_Ele_4_Poradnikelektryk_Ele_3_Poradnikelektryk_Ele_2_PoradnikElektryk_Ele_1_Poradnik

Elektromechanik_poj_sam_Emps_5_PoradnikElektromechanik_poj_sam_Emps_4_PoradnikElektromechanik_poj_sam_Emps_3_PoradnikElektromechanik_poj_sam_Emps_2_PoradnikElektromechanik_poj_sam_Emps_1_Poradnik

Zestawienie form wsparcia Lipiec 2020

Zestawienie form wsparcia Sierpień 2020

Zestawienie Form wsparcia Łobez -KUCHARZ

Zestawienie form wsparcia wrzesień 2020

1.10.2020 RODOZestawienie-form-wsparcia_K112_17..-1 (1)

1.11.2020 RODOZestawienie-form-wsparcia_K112_17..-1 (1)

Zestawienie-form-wsparcia- marzec 2021

Zestawienie-form-wsparcia- kwiecien 2021-04-20

Zestawienie-form-wsparcia-maj 2021

Zestawienie-form-wsparcia- MAJ 2021

Zestawienie-form-wsparcia- MAJ 2021 na stronę

Zestawienie-form-wsparcia- LIPIECJ 2021 na strone

Zestawienie-form-wsparcia- listopad 2021 na strone