Budowa Centrum Szkoleniowo – Egzaminacyjnego

Strona główna / Projekty UE / Budowa Centrum Szkoleniowo – Egzaminacyjnego

Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne przy Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie”

 

Projekt „Budowa Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne przy Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Projekt został dofinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach środków z EFRR w ramach konkursu ogłoszonego dla Działania 9.8 „Infrastruktura szkolnictwa zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020).

Projekt zakłada budowę budynku edukacyjnego, w którym będą prowadzone warsztaty szkoleniowe oraz egzaminy zawodowe. Centrum będzie dysponowało nowoczesnym zapleczem z branży gastronomicznej, budowlanej i elektrycznej. Budynek będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Część środków budowy Centrum pokrytych będzie z funduszy Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie (PFRON).

Zadanie realizowane jest na podstawie pozwolenia na budowę DECYZJA NR 996/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r. wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie działek nr 136/2 obręb 1023, 59 obręb 1021 jednostka ewidencyjna 326201_1 miasta Szczecin obręb ewidencyjny: 326201_1023 nazwa obrębu Śródmieście 23.

Charakterystyczne parametry techniczne zamierzenia budowlanego – obiektu:

1)  powierzchnia użytkowa budynku – 943,6 m2,

2)  kubatura budynku – 3 035,7 m3,

3)  wysokość budynku – 9,32 m,

4)  wysokość w świetle budynku – 4,5 m; 3,60 m; 3,00 m; 2,60 m;

Realizacja projektu pozwoli na stworzenie regionalnego ośrodka kształcenia zawodowego, przez co wzmocni ofertę województwa w zakresie kształcenia zawodowego, tj: prowadzenie szkoleń zawodowych opartych na programach nauczania z jednoczesną ich certyfikacją potwierdzoną przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Planowany termin oddania Centrum do użytkowania mija 15 czerwca 2020 roku.

Podpisanie umowy – Budowa Centrum