Fabryka Aktywności Zawodowej

Strona główna / Projekty UE / Fabryka Aktywności Zawodowej

W okresie od 01.08.2018r. – 30.11.2019r. na terenie województwa zachodniopomorskiego realizowany jest projekt „FABRYKA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ”

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki udział w ścieżce obejmującej :

– rekrutację i identyfikację potrzeb poprzez indywidualne plany działania

– pośrednictwo pracy i poradnictwo pracy poprzez trenera pracy

– szkolenie zawodowe zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę z danego zawodu m.in. : blacharz, lakiernik samochodowy, cieśla, stolarz budowlany, cukiernik, dekarz, blacharz budowlany, elektromechanik, elektromonter, fryzjer, murarz, tynkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji budowlanych, mechanik maszyn i urządzeń, magazynier lub inne zawody deficytowe według zapotrzebowania określonego w Indywidualnym Planie Działania

– trzymiesięczny płatny staż zawodowy

Projekt kierowany jest do osób :

– osób powyżej 30r. życia i więcej

– znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy ze względu na niskie kwalifikacje

– biernych zawodowo

– mężczyźni, kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami

– zamieszkują teren województwa zachodniopomorskiego

Jakie wsparcie w projekcie otrzymają uczestnicy/ uczestniczki ?

– indywidualne doradztwo
szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym
materiały szkoleniowe ( wideo instruktarze – płyty DVD, poradniki – druk, )

– badania lekarskie

– dowóz na szkolenia oraz staż
– NNW na okres stażu

– stypendia szkoleniowe i stażowe

Jakie są korzyści z uczestnictwa w projekcie ?

– zdobycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych
– zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych
– zwiększenie szansy na znalezienie stabilnego zatrudnienia
– zyskanie wiedzy o tym jak poruszać się po rynku pracy

Projekt „ FABRYKA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” – realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie w ramach kompleksowego wsparcia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych w zawodach rzemieślniczych.

ZAPRASZAMY DO FABRYKI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  !!

Lider projektu :                                                                                                Partner projektu :
IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI                       UniPRomotion Magdalena Kosobucka
Aleja Wojska Polskiego 78                                                                                                     ul. Słoneczna 3
70-482 Szczecin                                                                                                                     72-344 Śliwin – Rewal
tel. 91 422 22 78                                                                                                                     tel. 609 946 494
[email protected]                                                                                                        [email protected]

Osoby do kontaktu :

Magdalena Kosobucka                           Dorota Miśkiewicz
tel: 609 946 494                                        tel : 661 063 290
tel. 91 422 22 78

[email protected]                [email protected]

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ

Regulamin rekrutacji_FAZ_obowiązująca od 30.04.2019r.

Formularz rekrutacyjny_FAZ

Harmonogram wsparcia_Lider

Harmonogram-wsparcia_Lider_14.10.2019r.

Harmonogram wsparcia_Lider_VIII-XI.

11-2019-Harmonogram-Pośrednictwo pracy, trener pracy

10-2019-Harmonogram-Pośrednictwo pracy, Trener pracy

09 2019 Harmonogram-Posrednictwo pracy, Trener pracy, IPD, rekrutacja

08 2019 Harmonogram-Posrednictwo pracy i Trener pracy

                                                                                               

 

INFORMACJA

W okresie 01.09.2017r. – 30.11.2018r. na terenie województwa zachodniopomorskiego realizowany jest projekt „FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO”.

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki udział w ścieżce obejmującej:

– indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),

– indywidualne poradnictwo pracypośrednictwo pracy,

– szkolenie zawodowe zakończone zewnętrznym Egzaminem Zawodowym dającym tytuł Czeladnika w zawodach do wyboru: cieśla i stolarz budowlany, dekarz i blacharz budowlany, monter instalacji budowlanych, murarz i tynkarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik maszyn i urządzeń, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, kucharz, cukiernik lub inne zawody deficytowe według zapotrzebowania określonego w Indywidualnym Planie Działania i/lub trzymiesięczny płatny staż zawodowy u zachodniopomorskich pracodawców (wraz ze wsparciem Trenera Pracy dla osób niepełnosprawnych).  O tym, czy Uczestnik Projektu otrzyma szkolenie zawodowe czy staż zawodowy decydują zapisy Indywidualnego Planu Działań.

 

Projekt skierowany jest do osób:

– są w wieku 30 lat i więcej,

– są bierne zawodowo, czyli: nie pracują, nie są zrejestrowane jako bezrobotne, nie prowadzą praktyki zawodowej, nie prowadzą działalności gospodarczej czy gospodarstwa rolnego, nie są członkiem rodziny bezpłatnie pomagającym w prowadzeniu działalności gospodarczej lub przebywają na urlopie wychowawczym i nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne,

– znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli: kobiety lub osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie maksymalnie średnie) lub osoby w wieku powyżej 50 roku życia lub osoby niepełnosprawne (uczestnik może należeć do jednej lub kilku z wymienionych grup),

– zamieszkują teren województwa zachodniopomorskiego.

 

Jakie wsparcie w projekcie otrzymają uczestnicy/uczestniczki?

– zwrot kosztów dojazdów na spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, szkolenia i staże,

– stypendium szkoleniowe i/lub stypendium stażowe,

– materiały szkoleniowe,

– badania lekarskie,

– ubezpieczenie NNW na stażu.

 

Jakie są korzyści z uczestnictwa w projekcie?

  • zdobycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych poszukiwanych na rynku pracy,
  • zwiększenie szansy na znalezienie stabilnego zatrudnienia,
  • zyskanie wiedzy o tym, jak poruszać się po rynku pracy.

Do końca października 2017r. trwa nabór do pierwszej tury rekrutacji do projektu. Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne można znaleźć na stronie: www.irszczecin.pl, w zakładce o projekcie.

Projekt „FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie w partnerstwie z UniPRomotion Magdalena Kosobucka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

ZAPRASZAMY DO FABRYKI AKTYWNOŚCI!

WIĘCEJ INFORMACJI: https://irszczecin.pl/index.php?id=281

                                              

Lider projektu:                                                                       Partner projektu:

IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI            UniPRomotion Magdalena Kosobucka

  1. Wojska Polskiego 78 ul. Królowej Korony Polskiej 24/105

70-482 Szczecin                                                                       70-486 Szczecin

tel. 91 422 22 78                                                                                  tel. 91 424 40 73

[email protected]                                                        [email protected]

 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Dyba

tel. +48 91 424 40 72

e-mail: [email protected]

 

https://gs24.pl/w-ramach-projektu-zdobywaja-zawod-bez-wzgledu-na-wiek-wideo-zdjecia/ar/c1-14505417