Polityka jakości

Strona główna / O nas / Polityka jakości

Podstawowym kryterium oceny działalności Izby jest zadowolenie wszystkich klientów z realizacji świadczonych usług szkoleniowych, informacyjnych i doradczych.

Polityka jakości Izby opiera się na trzech następujących zasadach:

  • w świadczonych usługach zatrudniani są jedynie pracownicy i dostawcy zapewniający uzyskanie oczekiwanego przez Klienta poziomu jakości,
  • każdy zatrudniony w ramach świadczonych usług pracownik Izby oraz zatrudniony przez Izbę dostawca świadomy jest znaczenia jakości w realizowanych przez siebie zadaniach,
  • wykonywanie zadań przez zatrudnionych pracowników oraz podejmowanie decyzji realizowane jest wyłącznie w zgodzie z obowiązującym w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości Kodeksem Etycznym.

Dla zapewnienia realizacji polityki jakości Kierownictwo Izby ustanowiło system zarządzania jakością, którego spełnienie wymagań jest obowiązkiem wszystkich zatrudnionych pracowników.

Kierownictwo Izby zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością oraz deklaruje przeznaczanie na realizację powyższego celu niezbędnych zasobów.